sâmbătă, septembrie 30, 2023
More
  AcasăDiverseCe este basmul? Definiții și trăsături ale celor mai vechi povești

  Ce este basmul? Definiții și trăsături ale celor mai vechi povești

  -

  Basmul este un gen literar popular, care se caracterizează prin povești fantastice sau supranaturale, în care personajele pot fi ființe magice, animale vorbitoare sau oameni. Aceste povești sunt adesea transmise oral de-a lungul generațiilor și au fost apoi înregistrate în scris. Basmul conține elemente de magie, aventură și uneori morală, fiind destinat în special copiilor, dar putând fi apreciat și de către adulți.

  Ce este basmul?

  Ce este basmul?

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/night-adventure-with-fairy-glowing-object-generative-ai_41073742.htm#query=fantasy%20books&position=2&from_view=search&track=ais

  Basmul prezintă adesea o lume fantastică, în care se întâmplă lucruri neobișnuite sau imposibile în realitate. De exemplu, basmele pot include personaje ca vrăjitoare, zâne, prinți și prințese, monștri și animale cu puteri magice. Povestea urmărește de obicei un erou sau o eroină care se confruntă cu provocări și obstacole, depășindu-le prin curaj, inteligență sau prin intermediul unor ajutoare magice.

  Pe lângă elementele fantastice, basmele adesea transmit și anumite învățăminte morale. Acestea pot include valori precum curajul, încrederea în sine, loialitatea, altruismul și importanța luptei împotriva răului. Basmele pot să aibă și o structură narativă specifică, cu început, mijloc și sfârșit, și deseori se termină cu un final fericit, în care eroul primește recompensa sau obține fericirea după ce a depășit toate dificultățile.

  Exemple celebre de basme includ „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, „Frumoasa adormită”, „Cenușăreasa” sau „Hansel și Gretel”. Aceste povești au fost transmise de-a lungul timpului și au fost adaptate în diverse forme, inclusiv cărți, filme și piese de teatru.

  Cum se clasifica basmul?

  Cum se clasifica basmul?

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/open-book-with-fairytale-scene_38878507.htm#query=fantasy%20books&position=6&from_view=search&track=ais

  Basmul poate fi clasificat în mai multe feluri, în funcție de criteriile utilizate. Iată câteva dintre clasificările comune ale basmelor:

  Clasificare în funcție de sursa de origine:

  • Basm popular: Este un basm care provine din tradiția orală a unui anumit popor sau cultură. Acesta este transmis de la o generație la alta prin intermediul povestitorilor populari și poate varia în funcție de regiune.
  • Basm literar: Este un basm creat de un autor cunoscut și scris într-o formă literară. Acestea pot fi basme scrise de autori celebri, cum ar fi Frații Grimm sau Hans Christian Andersen.

  Clasificare în funcție de tema și conținutul basmelor:

  • Basm magic: Acest tip de basm se concentrează pe elemente magice și supranaturale, cum ar fi vrăjitori, zâne și obiecte magice.
  • Basm fantastic: Aici intră basmele care prezintă lumi imaginare și creaturi fantastice, cum ar fi dragoni, monștri și alte ființe mitologice.
  • Basm de aventuri: Acestea sunt basmele care urmăresc călătoria și aventurile unui erou sau a unei eroine, care trebuie să depășească obstacole și să înfrunte pericole pentru a-și atinge scopul.
  • Basm cu valoare morală: Acest tip de basm transmite învățăminte morale și poate conține mesaje referitoare la virtuți precum curajul, încrederea în sine, prietenia sau respectul față de ceilalți.

  Clasificare în funcție de publicul țintă:

  • Basm pentru copii: Acestea sunt basmele adaptate pentru a fi înțelese și apreciate de către copii, cu un limbaj simplu și personaje ușor de identificat.
  • Basm pentru adulți: Există basme care sunt destinate să fie citite și apreciate de către publicul adult, cu tematici și niveluri de înțelegere mai complexe.

  Ce este basmul popular?

  Ce este basmul popular?

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/open-book-with-fairytale-scene_38878508.htm#query=fantasy%20books&position=16&from_view=search&track=ais

  Basmul popular este o formă a genului literar al basmului care se transmite oral de la o generație la alta și este încorporat în tradițiile și cultura unei anumite comunități sau popoare. Acesta este cunoscut și sub denumirea de folclor sau folclor literar.

  Basmul popular se dezvoltă în cadrul unei tradiții orale și reflectă valorile, credințele și experiențele colective ale unei comunități. Acesta poate fi transmis de către povestitori, care îl interpretează și îl adaptează în funcție de contextul cultural și de audiență. De-a lungul timpului, basmele populare au fost colectate și înregistrate în scris, păstrându-se astfel pentru generațiile viitoare.

  Caracteristicile basmelor populare includ:

  • Transmisie orală: Basmul popular se răspândește prin intermediul tradiției orale, fiind povestit de la o persoană la alta. Povestitorul poate adăuga și modifica elemente în funcție de audiență și de contextul specific.
  • Anonimat: Autorul basmelor populare este adesea necunoscut, deoarece acestea au fost create și transmise colectiv de către întreaga comunitate. Ele reprezintă un produs al imaginatiei colective și al tradițiilor populare.
  • Variante multiple: Basmul popular poate avea mai multe variante, în funcție de regiunea geografică, de povestitor sau de influențele culturale. Acest lucru duce la existența unor versiuni diferite ale aceleiași povești în diferite comunități.

  Basmul popular explorează teme și motive recurente, cum ar fi călătoria eroică, transformarea, lupta dintre bine și rău și îndeplinirea unor probe dificile. Personajele basmelor populare pot include prinți, prințese, vrăjitori, zâne, animale vorbitoare și alte ființe fantastice.

  Exemple cunoscute de basme populare includ „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, „Cenușăreasa”, „Frumoasa adormită”, „Scufița Roșie” sau „Spărgătorul de nuci”. Aceste basme populare au fost colectate și înregistrate de către cercetători și folcloriști, care au contribuit la păstrarea și studierea bogatei tradiții a basmelor populare.

  Ce este basmul nuvelistic?

  Ce este basmul nuvelistic?

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/library-with-round-window-bookcase-with-bookcase-left_40964129.htm#query=fantasy%20books&position=21&from_view=search&track=ais

  Termenul „basmul nuvelistic” nu este unul folosit în mod obișnuit și nu există o definiție consacrată pentru acesta în literatura de specialitate.

  Cu toate acestea, se poate specula că „basmul nuvelistic” ar putea fi o combinație între genul basmului și forma literară a nuvelei. S-ar putea înțelege că este vorba despre o poveste fantastică sau supranaturală, prezentată într-un format mai scurt, mai concentrat și cu o structură narativă specifică a nuvelei.

  Cele mai citite articole

  Nuvela este o formă de proză narativă mai scurtă decât romanul, dar mai lungă decât povestirea. Ea se caracterizează prin concentrarea asupra unui eveniment sau a unui moment de cotitură în viața personajelor, adesea cu o focalizare intensă asupra caracterizării și aprofundării psihologice.

  Astfel, „basmul nuvelistic” ar putea fi o încercare de a combina elemente specifice basmelor, cum ar fi atmosfera magică și personajele fantastice, cu structura și caracteristicile stilistice ale nuvelei, cum ar fi nararea concisă și focalizarea pe dezvoltarea personajelor și a acțiunii.

  Ce este basmul cult?

  Ce este basmul cult?

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/old-newspaper-roll-with-landscape-scene-generative-ai_40968111.htm#query=fantasy%20books&position=23&from_view=search&track=ais

  Un basm cult sau cu autor cunoscut este o poveste sau o creație literară din genul basmului, care este atribuită explicit unui autor specific. În timp ce majoritatea basmelor sunt transmise oral sau sunt considerate creații anonime care fac parte din folclorul popular, există și basme scrise de autori individuali care își asumă autoratul asupra lucrării.

  Autorii de basme cunoscuți pot include scriitori celebri precum frații Grimm (Jacob și Wilhelm Grimm), Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Oscar Wilde și mulți alții. Acești autori au creat basme care au devenit clasice și sunt recunoscute în întreaga lume. Ele pot avea un impact semnificativ asupra culturii și pot fi considerate opere literare importante.

  Basmele scrise de autori cunoscuți adesea aduc inovații în genul basmului, abordând teme și subiecte variate, adăugând elemente suplimentare de poveste sau explorând aspecte mai profunde ale umanității și ale condiției umane. Aceste basme pot fi apreciate atât de copii, cât și de adulți, datorită mesajelor și învățămintelor pe care le transmit.

  Basmele atribuite autorilor cunoscuți pot fi, de asemenea, influențate de tradițiile și mitologiile populare sau pot conține elemente folclorice care să le confere un aspect familiar și autentic.

  Care sunt trăsăturile basmului?

  Care sunt trăsăturile basmului?

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/old-book-stack-library-shelf-background-generative-ai_40964065.htm#query=fantasy%20books&position=28&from_view=search&track=ais

  Basmul este un gen literar distinct, caracterizat de anumite trăsături distinctive. Caracteristicile principale ale basmului sunt:

  • Personaje fantastice: Basmul prezintă personaje care sunt deseori supranaturale sau fantastice, cum ar fi zânele, vrăjitorii, balaurii, prințesele, piticii etc. Aceste personaje au adesea caracteristici sau puteri magice și pot acționa în moduri neobișnuite sau miraculoase.
  • Conflict între bine și rău: Basmul pune accent pe lupta dintre forțele binelui și răului. Există adesea un protagonist care este pus în fața unor obstacole și trebuie să înfrunte personaje rele sau să rezolve provocări dificile pentru a obține un final fericit.
  • Învățătură morală: Basmul transmite adesea o învățătură morală sau o lecție de viață prin intermediul povestirii. Acesta poate să promoveze virtuți precum curajul, generozitatea, loialitatea sau să avertizeze împotriva unor trăsături negative, cum ar fi lăcomia sau egoismul.
  • Elemente magice și fantastice: Basmul este plin de elemente magice și fantastice, cum ar fi vrăjile, transformările, obiecte magice sau locuri minunate. Aceste elemente ajută la construirea unei lumi de basm, care se distinge de realitatea obișnuită.
  • Structură narativă simplă: Basmul are adesea o structură narativă simplă și lineară, cu un început, mijloc și final clar definite. Aventurile personajelor principale se desfășoară de-a lungul unei serii de evenimente și se ajunge la o concluzie satisfăcătoare.
  • Simbolism și alegorii: Basmul poate folosi simbolismul și alegoriile pentru a transmite înțelesuri mai adânci și pentru a aborda teme universale. De exemplu, pot exista personaje sau obiecte care reprezintă diferite aspecte ale umanității sau care simbolizează lupta dintre bine și rău.

  Formule specifice basmului

  Basmul folosește unele formule sau convenții specifice care au devenit trăsături distinctive ale genului. Acestea includ:

  1. „A fost odată ca niciodată”: Basmul începe adesea cu această formulă magică, care indică că povestea se petrece într-o lume fantastică sau în trecutul îndepărtat. Aceasta sugerează cititorilor sau ascultătorilor că vor urma o poveste minunată și ireală.
  2. Tripla repetiție: Unele basme utilizează tripla repetiție pentru a sublinia importanța sau puterea unui element. De exemplu, un personaj poate trece prin trei încercări sau trebuie să facă trei cereri pentru a obține ceva. Repetiția acestui model crează o structură ritmică și ajută la construirea tensiunii narative.
  3. Obiecte magice: Basmul adesea prezintă obiecte magice care îndeplinesc funcții speciale sau conferă puteri extraordinare. Aceste obiecte pot fi chei magice, oglinzi fermecate, pantofi de sticlă sau cărți fermecate. Ele joacă un rol important în poveste și pot fi folosite de personaje pentru a depăși obstacole sau pentru a obține succesul.
  4. Apariția personajelor supranaturale: Basmul prezintă personaje supranaturale sau fantastice care pot interveni în lumea umană. Acestea includ zâne, vrăjitori, spiriduși sau creaturi magice. Ele pot oferi ajutor sau pot crea provocări pentru personajele principale.
  5. Teste sau încercări: Personajele basmelor sunt adesea supuse unor teste sau încercări dificile, care servesc drept mijloc de creștere personală sau de dobândire a unei recompense. Aceste încercări pot fi de natură fizică, mentală sau morală.
  6. Finalul fericit: Basmul se încheie în mod tradițional cu un final fericit sau cu o „căsătorie regală”. Personajele bune sunt recompensate, personajele rele sunt pedepsite și se restabilește ordinea și armonia în lumea povestirii.

  Cele mai populare basme românești

  Cele mai populare basme românești

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/turn-page-collage_33752523.htm#query=fantasy%20books&position=37&from_view=search&track=ais

  În folclorul românesc există numeroase basme tradiționale, cu povești fascinante și personaje memorabile. Cele mai populare exemple sunt:

  • Harap Alb”: Acesta este un basm clasic românesc despre un tânăr curajos numit Harap Alb, care pleacă într-o călătorie plină de încercări și aventuri pentru a-și îndeplini destinul regal. În basm, sunt prezente elemente precum încercări de foc, apă și aer, personaje supranaturale, precum și lecții morale despre curaj, încredere și onestitate.
  • „Prâslea cel voinic și merele de aur”: Acest basm relatează povestea lui Prâslea, un tânăr viteaz care pleacă într-o călătorie pentru a salva merele de aur, un dar prețios al regelui. El înfruntă numeroase obstacole, inclusiv o vrăjitoare malefică și o luptători fioroși, în căutarea aventurilor sale. Basmul subliniază valoarea curajului și perseverenței.
  • „Făt-Frumos din lacrimă”: Această poveste prezintă aventurile lui Făt-Frumos, un tânăr neînfricat și înzestrat cu puteri magice, care încearcă să-l salveze pe fratele său de o vrăjitoare malefică. Basmul conține elemente supranaturale, cum ar fi transformări și ajutor din partea animalelor, și transmite mesaje despre curaj, loialitate și dragoste familială.
  • „Împăratul cel rău și trandafirul fermecat”: Această poveste povestește despre un împărat crud și egoist care descoperă cătr-o floare fermecată și prețioasă în grădina sa. Căutând să o obțină, împăratul trece prin diferite încercări și învață lecții despre generozitate, iubire și adevăratul sens al bogăției.

  Cele mai populare basme din lume

  Cele mai populare basme din lume

  Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/book-with-cutout-sun-top-paper_987731.htm#query=fantasy%20books&position=47&from_view=search&track=ais

  Există numeroase basme populare în lumea întreagă, însă este dificil să determinăm cu exactitate care sunt cele mai populare, deoarece popularitatea poate varia în funcție de cultură, regiune și perioadă de timp. Unele dintre cele mai îndrăgite sunt:

  • „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” – Un basm clasic scris de Frații Grimm, care relatează povestea unei prințese alungate de mama vitregă și găzduită de pitici buni și harnici.
  • „Cenușăreasa” – Un basm european foarte popular, preluat și de Frații Grimm, care spune povestea unei tinere fete tratată cu cruzime de mama vitregă și de surori și care, prin ajutorul unei zâne, ajunge să se mărite cu un prinț.
  • „Frumoasa și Bestia” – Un basm european care a cunoscut multiple adaptări, inclusiv celebrele versiuni ale lui Jeanne-Marie Leprince de Beaumont și ale lui Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Povestea urmărește transformarea unei ființe monstruoase într-un prinț fermecător prin puterea iubirii adevărate.
  • „Aladdin și lampa fermecată” – Un basm din „O mie și una de nopți”, care spune povestea unui tânăr sărac care descoperă o lampă fermecată și obține puteri magice, dar trebuie să înfrunte un vrăjitor rău.
  • „Hansel și Gretel” – Un alt basm celebru scris de Frații Grimm, în care doi copii, Hansel și Gretel, sunt abandonați în pădure de către părinți și găsesc o casă din turtă dulce locuită de o vrăjitoare malefică.

  Acestea sunt doar câteva exemple de basme celebre, însă există multe altele, precum „Pinocchio”, „Alice în Țara Minunilor”, „Peter Pan”, „Frumoasa adormită” și multe altele, care sunt iubite de copii și adulți în întreaga lume.

  Concluzii

  Basmele reprezintă povești fantastice și învățături morale transmise de-a lungul generațiilor. Ele au avut un impact semnificativ asupra culturilor și imaginației umane. Basmele se găsesc într-o varietate de culturi din întreaga lume. Deși personajele, decorurile și detaliile pot varia, basmele au o putere de a conecta oamenii din diferite comunități și de a explora aspecte universale ale existenței umane. Acestea conțin învățăminte morale și etice. Ele transmit mesaje despre virtuți precum curajul, încrederea în sine, generozitatea, iubirea și înfruntarea obstacolelor. De multe ori, personajele principale trebuie să treacă prin încercări dificile pentru a-și atinge fericirea și împlinirea. Basmele încurajează dezvoltarea imaginației și oferă o evadare din realitatea cotidiană. Ele creează lumi fantastice pline de creaturi magice, prinți și prințese, vrăjitori și alte personaje fantastice, permițând cititorilor sau ascultătorilor să călătorească în universuri noi și captivante.

  Cele mai citite articole

  Articole Asemanatoare

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!
  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele Articole